Vectrus Services A/S

Vectrus Services’ BMC kompetencer

Som indehaver af vedligeholdelseskontrakten (BMC) på Thule Air Base har Vectrus Services erfaring inden for følgende områder:

 • Drift samt ledelse af lufthavn og lufthavnsterminal
 • Ingeniør-, arkitekt- og designopgaver
 • Produktion og distribution af vand, varme og elektricitet
 • Drift, vedligehold, reparation og konstruktion af bygninger og infrastruktur
 • Entreprenøropgaver
 • Drift og vedligehold samt opbygning af forskellige ikke-klassificerede kommunikationsnetværk
 • Ledelse samt drift af brand- og redningstjeneste
 • Drift og ledelse af sundhedsklinik, samt udbud af diverse helbredsydelser
 • Køkken- og kantinedrift, samt fødevareudsalg
 • Udbud af fritids-og kulturtilbud
 • Logistik, varebestilling, samt varehusdrift
 • Drift af varedistributions- og taxiservice
 • Management, drift og vedligehold af vognpark
 • Drift af dybvandshavn og udførelse af forskellige havneoperationer
 • Implementering og udførelse af kvalitets-, miljø- og sikkerhedsledelse.

Vectrus Services A/S tilbyder integrerede og omkostningseffektive supportløsninger til håndtering af komplekse operationelle opgaver.

Som indehaver af vedligeholdelseskontrakten (også kaldt BMC) på Thule Air Base i Grønland, udfører Vectrus Services A/S gnidningsfrit og effektivt operationelle opgaver, vedligehold og support i de arktiske egne af Grønland. Som konsekvens af konkrete missionskrav og det hårde vejr i området, kræver dette arbejde en speciel sammensætning af såvel viden som faglige færdigheder. Arbejdet bliver udført af en dedikeret arbejdsstyrke bestående af grønlandske (10%) og danske (89%) medarbejdere.

Vectrus Service A/S har, udover opgaverne for US Air Force, det privilegium at servicere en lang række tredjeparts kontraktindehavere i forbindelse med deres arbejde på Thule Air Base. Dertil kommer opgaver fra en række videnskabelige organisationer, som f.eks. The National Science Foundation The Smithsonian Institution, NASA, DTU og DMI, samt støtte til både Arktisk Kommandos og det canadiske militærs operationer i Arktisk.

Vectrus Services A/S arbejder aktivt med uddannelsen af den grønlandske ungdom gennem firmaets lærlingeprogram. I samarbejde med 821 Air Base Group støtter programmet begivenheder, der er til glæde for indbyggerne i det nordvestlige Grønland.

Logistiske og infrastrukturelle opgaver på Thule Air Base:

Vectrus Services A/S er et dansk CVR-registeret selskab, oprettet og registreret i henhold til reglerne for aktieselskaber i Selskabsloven. Har du spørgsmål eller ønsker at kontakte vores Københavnerkontor, kontakt da venligst William Womack, Program Director, Thule BMC.

Lærlingeprogrammet på Thule Air Base

Vectrus Services aktiviteter i Grønland omfatter et indgående samarbejde med en række grønlandske uddannelsesinstitutioner. Samarbejdet inkluderer forskellige initiativer til glæde for den Nordgrønlandske befolkning. Samarbejdet omfatter blandt andet besøg på skolerne i de nærliggende bygder, skoleelevers besøg på basen, samt firmaets lærlingeprogram. Gennem lærlingeprogrammet er Vectrus Services med til at sikre grønlandske studerende en fortsat adgang til lærepladser, hvor de kan uddanne sig i et specifikt håndværk, samt udvikle deres faglige og sociale færdigheder under trygge omgivelser.

For at gøre opmærksom på sit lærlingeprogram er Vectrus Services repræsenteret på de årlige uddannelsemesser rundt omkring i Grønland. Firmaets repræsentant på disse messer er lærlingesupervisor Margrethe Poulsen.

I 2019 var Vectrus Services blandt andet repræsenteret på messerne i Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut og Nuuk. På disse messer mødtes Margrethe med både elever og forældre, hvor hun præsenterede firmaets uddannelsestilbud på Thule Air Base. Mere specifikt kunne hun fortælle om de konkrete lærepladser, om arbejds- og boligforholdene på basen, samt om mulighederne for fritids- og udendørsaktiviteter i Arktisk.

Vectrus Services har for tiden ni lærlinge ansat. Firmaet kan for eksempel tilbyde en uddannelse som kontorassistent, mekaniker, maskinfører, elektriker, varehusmedarbejder eller ernæringsassistent. Vectrus Services arbejder i øjeblikket på at få besat lærlingepladserne for de næste semestre. Over de sidste år har firmaet med stor succes uddannet flere lærlinge, og vi ønsker derfor at udvide og forbedre vores lærlingeprogram. Firmaets målsætning er at kunne uddanne 15 elever af gangen, med speciel fokus på elever fra de arktiske egne af Grønland.

Nedenstående lærlinge er blevet uddannet af Vectrus Services A/S. Efter endt uddannelse har den udlærte lærling mulighed for at opnå fastansættelse i firmaet, såfremt der er en ledig stilling, der matcher deres kompetencer.

OUR OFFICE IS LOCATED AT:

Vectrus Services A/S
Indiavej 1,3
2100 Kobenhavn
Denmark